Česká republika  Slovensko

Pravidlá zverejňovania komentárov

Prevádzkovateľ internetového portálu nesie zodpovednosť za vyjadrenia tretích osôb, ktoré sa zúčastnia diskusie pod záznamom. *

Diskusie (komentáre) na tomto webe sú povolené.

Povolené typy komentárov

Komentár musí spĺňať všetky tu uvedené podmienky:

 • Súvisí s témou.
 • Obohacuje / dopĺňa pôvodný obsah, prináša nový pohľad na vec.
 • Je zaujímavý a potrebný aj pre ďalších návštevníkov.
 • Je vecný, stručný a slušný.
 • Gramaticky správny – aspoň na 95% ????

Zakázané typy komentárov

Komentár obsahujúci čo i len jeden z nasledovných bodov bude odstránený:

 • Nesúvisí s témou.
 • Hodnotí obsah (záporne či kladne) bez pridania novej informácie.
 • Vyjadruje sa formou osobných invektív.
 • Obsahuje reklamu – za reklamu sa pritom považuje aj akýkoľvek odkaz (url linka) na stránku, ktorá umožňuje nákup nejakého výrobku alebo služby (e-shop).
 • Porušuje zákony ČR-SR, etické pravidlá slušnej komunikácie, alebo dobré mravy.
 • Obsahuje nadávky alebo urážky, niekoho slovne napáda alebo sa mu vyhráža.
 • Provokuje ostatných návštevníkov stránky s cieľom vyvolať emotívne, nikdy nekončiace pokračovanie diskusie.
 • Obsahuje spam alebo iné nezmysly.

Vyhradzujeme si právo nezverejniť komentár ku článku i bez udania dôvodu, ak sme presvedčený, že komentár nie je z nejakého dôvodu vhodný na zverejnenie.

 

* V zmysle záverov veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke zodpovednosti za zverejnené komentáre (diskusné príspevky) pod článkami. V prípade, ak majú návštevníci stránky možnosť písať príspevky pod články anonymne, bez spoľahlivého overenia totožnosti, za takto zverejnené príspevky nesie zodpovednosť ten, kto takéto zverejňovanie príspevkov návštevníkom stránky umožnil (t.j. prevádzkovateľ stránky).

Pre návštevníkov

Náš facebook

Dejte nám LIKE a získávejte nejlepší nabídky...