Koleje a menzy Technické univerzity v Liberci

17. listopadu 590/14, 46015, Liberec, Česká republika (Jizerské hory, Liberecko, Český sever)